Dự báo thời tiết Huyện Bắc Quang - Hà Giang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
3.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%