Dự báo thời tiết Hà Giang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/21°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%