Dự báo thời tiết Thị xã An Khê - Gia Lai 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%