Dự báo thời tiết Huyện Kông Chro - Gia Lai theo giờ

 • 10:00 am T7
  34.6°
  Cảm giác như 35.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T7
  35.1°
  Cảm giác như 35.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T7
  35.9°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T7
  36°
  Cảm giác như 37.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T7
  38.6°
  Cảm giác như 38.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T7
  38.7°
  Cảm giác như 38.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 4:00 pm T7
  38.1°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 5:00 pm T7
  37.4°
  Cảm giác như 36.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 6:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 31.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 7:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 30.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 8:00 pm T7
  29.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm T7
  27.2°
  Cảm giác như 28.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T7
  26.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T7
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 25.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am CN
  24°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am CN
  24.7°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am CN
  24.5°
  Cảm giác như 24.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am CN
  23.3°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am CN
  23.9°
  Cảm giác như 24.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am CN
  24.3°
  Cảm giác như 24.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am CN
  27.2°
  Cảm giác như 28.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am CN
  30°
  Cảm giác như 30.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am CN
  32°
  Cảm giác như 32.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am CN
  34.6°
  Cảm giác như 34.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am CN
  36.3°
  Cảm giác như 36.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm CN
  37.8°
  Cảm giác như 37.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm CN
  38.1°
  Cảm giác như 38.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm CN
  38.9°
  Cảm giác như 39.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm CN
  39.6°
  Cảm giác như 38.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 4:00 pm CN
  38.4°
  Cảm giác như 38.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 5:00 pm CN
  37.8°
  Cảm giác như 36.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 6:00 pm CN
  32.2°
  Cảm giác như 32.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 7:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 29.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 8:00 pm CN
  29.7°
  Cảm giác như 29.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 9:00 pm CN
  28.4°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 pm CN
  27.6°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm CN
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 25.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T2
  24.7°
  Cảm giác như 25.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T2
  24.2°
  Cảm giác như 25.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T2
  24.3°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T2
  24.9°
  Cảm giác như 24.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T2
  24.9°
  Cảm giác như 25.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T2
  28.1°
  Cảm giác như 29°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T2
  30.2°
  Cảm giác như 30.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 am T2
  32.2°
  Cảm giác như 32.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Kông Chro - Gia Lai trong 12h tới