Dự báo thời tiết Huyện Kông Chro - Gia Lai 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
4.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
4.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%