Dự báo thời tiết Huyện KBang - Gia Lai theo giờ

 • 7:00 pm T3
  30.5°
  Cảm giác như 30.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 8:00 pm T3
  30.3°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 pm T3
  30.2°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 pm T3
  29.9°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 pm T3
  27°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T4
  25.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 25.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T4
  24.8°
  Cảm giác như 25.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.43 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T4
  24.5°
  Cảm giác như 24.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.32 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T4
  25.1°
  Cảm giác như 25.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T4
  28.4°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T4
  31.7°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T4
  33.2°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T4
  36°
  Cảm giác như 37.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T4
  37.8°
  Cảm giác như 39.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T4
  39°
  Cảm giác như 40.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T4
  39.1°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T4
  40.6°
  Cảm giác như 40.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T4
  40.8°
  Cảm giác như 40.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 4:00 pm T4
  38°
  Cảm giác như 38.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T4
  33.2°
  Cảm giác như 34.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T4
  28.5°
  Cảm giác như 29.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T4
  27.4°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T4
  25°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T4
  25.4°
  Cảm giác như 25.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 24.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 24.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T5
  23.7°
  Cảm giác như 23.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T5
  23.4°
  Cảm giác như 23.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T5
  22.2°
  Cảm giác như 24°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T5
  22.6°
  Cảm giác như 23.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 24.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 28.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T5
  30.1°
  Cảm giác như 31.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T5
  34°
  Cảm giác như 34.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T5
  35.7°
  Cảm giác như 36.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T5
  37.3°
  Cảm giác như 38.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T5
  38.1°
  Cảm giác như 40°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T5
  39.4°
  Cảm giác như 40.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T5
  39.9°
  Cảm giác như 40.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T5
  39.7°
  Cảm giác như 40.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T5
  39.8°
  Cảm giác như 39.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 5:00 pm T5
  38.2°
  Cảm giác như 38.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 6:00 pm T5
  33.2°
  Cảm giác như 32.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện KBang - Gia Lai trong 12h tới