Dự báo thời tiết Huyện Ia Pa - Gia Lai theo giờ

 • 7:00 am T2
  27.1°
  Cảm giác như 28.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T2
  28.1°
  Cảm giác như 29.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T2
  29.4°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T2
  32.6°
  Cảm giác như 33.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T2
  35.8°
  Cảm giác như 36.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T2
  38.9°
  Cảm giác như 38.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T2
  38.7°
  Cảm giác như 39.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T2
  39.9°
  Cảm giác như 39.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 3:00 pm T2
  39.7°
  Cảm giác như 38.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 4:00 pm T2
  38.1°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 5:00 pm T2
  37.6°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 6:00 pm T2
  32.5°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 7:00 pm T2
  30.6°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 8:00 pm T2
  27.2°
  Cảm giác như 28.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 pm T2
  27.1°
  Cảm giác như 27.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 pm T2
  26.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T2
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T3
  25.1°
  Cảm giác như 25.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T3
  24.1°
  Cảm giác như 24.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T3
  23.3°
  Cảm giác như 24.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T3
  24°
  Cảm giác như 24.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T3
  24.4°
  Cảm giác như 24°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T3
  23.8°
  Cảm giác như 24.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T3
  24.6°
  Cảm giác như 25.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T3
  28.7°
  Cảm giác như 29.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T3
  32°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T3
  33°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T3
  35.9°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T3
  37.3°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 12:00 pm T3
  38.2°
  Cảm giác như 38.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T3
  39.2°
  Cảm giác như 39.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T3
  39.6°
  Cảm giác như 39°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 3:00 pm T3
  39.6°
  Cảm giác như 39.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 4:00 pm T3
  39.9°
  Cảm giác như 38.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 5:00 pm T3
  37.5°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 6:00 pm T3
  32.9°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 7:00 pm T3
  31.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 8:00 pm T3
  28.6°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm T3
  28.5°
  Cảm giác như 29.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T3
  27.5°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T3
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T4
  25.2°
  Cảm giác như 25.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T4
  24.9°
  Cảm giác như 25.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T4
  25.1°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Ia Pa - Gia Lai trong 12h tới