Dự báo thời tiết Huyện Đức Cơ - Gia Lai 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%