Dự báo thời tiết Huyện Đăk Pơ - Gia Lai 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%