Dự báo thời tiết Huyện Chư Sê - Gia Lai theo giờ

 • 9:00 pm T5
  24°
  Cảm giác như 24°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T5
  23°
  Cảm giác như 23°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T5
  23.9°
  Cảm giác như 23.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T6
  22.7°
  Cảm giác như 23.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T6
  22.3°
  Cảm giác như 22.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T6
  22.9°
  Cảm giác như 22.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T6
  22.9°
  Cảm giác như 22.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T6
  22.3°
  Cảm giác như 22.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T6
  22.2°
  Cảm giác như 22.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T6
  22.3°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 30.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T6
  32.6°
  Cảm giác như 33.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T6
  34.7°
  Cảm giác như 35.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T6
  35.8°
  Cảm giác như 36.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T6
  37.8°
  Cảm giác như 37.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T6
  38.2°
  Cảm giác như 38.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T6
  39°
  Cảm giác như 38.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 3:00 pm T6
  38.9°
  Cảm giác như 38°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 4:00 pm T6
  38°
  Cảm giác như 37.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 5:00 pm T6
  37.2°
  Cảm giác như 36.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 6:00 pm T6
  32.9°
  Cảm giác như 31.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 7:00 pm T6
  30.8°
  Cảm giác như 30.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 8:00 pm T6
  28.9°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T6
  26.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T6
  26°
  Cảm giác như 25.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T7
  24.8°
  Cảm giác như 25.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T7
  24.9°
  Cảm giác như 24.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T7
  23°
  Cảm giác như 24.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T7
  23.3°
  Cảm giác như 23.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T7
  23.2°
  Cảm giác như 23.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T7
  23.7°
  Cảm giác như 23.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T7
  23.7°
  Cảm giác như 25°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T7
  27.8°
  Cảm giác như 28.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T7
  30.5°
  Cảm giác như 31.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T7
  32.7°
  Cảm giác như 33°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T7
  34.6°
  Cảm giác như 35.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T7
  36.7°
  Cảm giác như 37.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T7
  37.4°
  Cảm giác như 38.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T7
  38°
  Cảm giác như 38.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T7
  39.9°
  Cảm giác như 39.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T7
  39.8°
  Cảm giác như 39.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T7
  38.4°
  Cảm giác như 38.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 pm T7
  36.7°
  Cảm giác như 36.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 6:00 pm T7
  31.2°
  Cảm giác như 31.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 29.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T7
  27.2°
  Cảm giác như 28.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Chư Sê - Gia Lai trong 12h tới