Dự báo thời tiết Huyện Chư Prông - Gia Lai theo giờ

 • 8:00 pm T3
  30.7°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 pm T3
  31°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 pm T3
  30.2°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 pm T3
  29°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 am T4
  27.6°
  Cảm giác như 28.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T4
  24.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.43 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 24.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.32 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T4
  28.4°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T4
  31.8°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T4
  33.6°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T4
  36.8°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T4
  37.9°
  Cảm giác như 39.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T4
  39°
  Cảm giác như 40.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T4
  39.6°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T4
  40.8°
  Cảm giác như 40.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T4
  40.3°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 4:00 pm T4
  38.5°
  Cảm giác như 38.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T4
  33.9°
  Cảm giác như 34.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T4
  30.8°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T4
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T4
  25.9°
  Cảm giác như 25.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 24.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T5
  23.9°
  Cảm giác như 24.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 23.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T5
  23.4°
  Cảm giác như 23.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T5
  22.8°
  Cảm giác như 23.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T5
  22.1°
  Cảm giác như 23.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T5
  23.1°
  Cảm giác như 24.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 28.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T5
  30.2°
  Cảm giác như 31.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T5
  33°
  Cảm giác như 34.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T5
  35.4°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T5
  37.9°
  Cảm giác như 38.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T5
  38.9°
  Cảm giác như 39.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T5
  39.7°
  Cảm giác như 40.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T5
  39.7°
  Cảm giác như 40.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T5
  40°
  Cảm giác như 40.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T5
  39.2°
  Cảm giác như 39.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 5:00 pm T5
  38.6°
  Cảm giác như 38.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 6:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 32°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 7:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 30.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Chư Prông - Gia Lai trong 12h tới