Dự báo thời tiết Huyện Chư Prông - Gia Lai 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%