Dự báo thời tiết Huyện Chư Păh - Gia Lai 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%