Dự báo thời tiết Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp 20 ngày tới

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.17 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.41 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.22 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.82 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.67 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.66 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.67 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.21 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.96 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.2 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.83 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.95 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.28 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.61 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.08 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.79 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.26 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

2.84 m/s

Gió

55%

Độ ẩm