Dự báo thời tiết Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp theo giờ

 • 11:00 am T7
  33°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 12:00 pm T7
  34.6°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 1:00 pm T7
  36.7°
  Cảm giác như 35.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 2:00 pm T7
  37.8°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 3:00 pm T7
  39.7°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   5.9 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 4:00 pm T7
  39.3°
  Cảm giác như 40.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   7.21 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 pm T7
  38°
  Cảm giác như 38.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   7.58 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 pm T7
  34.2°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   5.93 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 pm T7
  31.9°
  Cảm giác như 32.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.42 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T7
  29.8°
  Cảm giác như 31.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T7
  28.4°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  27.3°
  Cảm giác như 28.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  25.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.4°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  30.6°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  32.2°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am CN
  35.4°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  36.8°
  Cảm giác như 38.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  38.1°
  Cảm giác như 39.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm CN
  40°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm CN
  40.8°
  Cảm giác như 41.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm CN
  39.9°
  Cảm giác như 40.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm CN
  38.4°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   4.48 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm CN
  36°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   5.73 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm CN
  33.7°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm CN
  32°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.78 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm CN
  30.4°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm CN
  28.7°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm CN
  28.1°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  27.5°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  27.4°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  27.6°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  28.4°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  31.8°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  33.9°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T2
  35.7°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp trong 12h tới