Dự báo thời tiết Huyện Lai Vung - Đồng Tháp theo giờ

 • 10:00 am T7
  32°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 11:00 am T7
  33.2°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 12:00 pm T7
  35.2°
  Cảm giác như 35.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T7
  37.1°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.97 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T7
  39.3°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   4.45 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T7
  41.8°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   5.71 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T7
  40.7°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   7.31 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T7
  38°
  Cảm giác như 38.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   7.99 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T7
  34.8°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   6.59 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T7
  31.3°
  Cảm giác như 32.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.92 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 31.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.35 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.69 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  27.5°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  26.8°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.8°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  30.2°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  33.5°
  Cảm giác như 35.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  35.7°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am CN
  37.5°
  Cảm giác như 38.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm CN
  39°
  Cảm giác như 39.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm CN
  39°
  Cảm giác như 40.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm CN
  40.3°
  Cảm giác như 41.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm CN
  39.5°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm CN
  37.4°
  Cảm giác như 38.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   5.42 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm CN
  34.6°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   6.57 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm CN
  32.1°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.55 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm CN
  31.1°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm CN
  30.5°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm CN
  29.5°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm CN
  28.3°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm CN
  28.5°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T2
  28.7°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T2
  27.7°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T2
  27.4°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T2
  28.8°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  31.9°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  33.1°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Lai Vung - Đồng Tháp trong 12h tới