Dự báo thời tiết Cao Lãnh - Đồng Tháp theo giờ

 • 6:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  29.6°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  33.5°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T2
  37°
  Cảm giác như 38.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T2
  38.4°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T2
  39.4°
  Cảm giác như 40.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T2
  40.3°
  Cảm giác như 41.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   4.21 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T2
  40.2°
  Cảm giác như 41.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T2
  39.7°
  Cảm giác như 40.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   5.73 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T2
  38.8°
  Cảm giác như 39.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   6.7 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T2
  34.7°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   6.5 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T2
  32.8°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T2
  30.4°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T2
  30°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T2
  28.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T2
  28.1°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T3
  27.4°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T3
  27.8°
  Cảm giác như 29.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T3
  26.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T3
  26.4°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T3
  28.1°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T3
  30.3°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T3
  33.1°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T3
  35.5°
  Cảm giác như 37.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T3
  37.1°
  Cảm giác như 39.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T3
  38.1°
  Cảm giác như 40.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T3
  39.2°
  Cảm giác như 41.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T3
  40.3°
  Cảm giác như 42°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T3
  40.3°
  Cảm giác như 41.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   4.99 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T3
  39.9°
  Cảm giác như 41.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T3
  38.3°
  Cảm giác như 39.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   7.08 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T3
  35°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   6.49 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T3
  32.4°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T3
  30°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.3 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T3
  29.8°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T3
  29.4°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  28.1°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  27.9°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Cao Lãnh - Đồng Tháp trong 12h tới