Dự báo thời tiết Long Khánh - Đồng Nai theo giờ

 • 7:00 am T2
  29.2°
  Cảm giác như 34.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  30.4°
  Cảm giác như 33.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  31.9°
  Cảm giác như 34.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  33.4°
  Cảm giác như 36.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T2
  36°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.13 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T2
  38.6°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T2
  39.2°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T2
  39.3°
  Cảm giác như 41.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   6.44 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T2
  38.1°
  Cảm giác như 40.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   7.35 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T2
  36.9°
  Cảm giác như 39.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   7.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T2
  34.9°
  Cảm giác như 36.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   7.05 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T2
  31.7°
  Cảm giác như 34.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   6.65 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T2
  29.1°
  Cảm giác như 32.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   6.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T2
  29.2°
  Cảm giác như 32.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T2
  30°
  Cảm giác như 31.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T2
  28.5°
  Cảm giác như 31.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T2
  28.4°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T3
  28.1°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T3
  28.2°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T3
  28.2°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T3
  27.5°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T3
  27.3°
  Cảm giác như 29.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T3
  27.6°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T3
  29.3°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T3
  31.8°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T3
  33.6°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T3
  35.1°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T3
  36.8°
  Cảm giác như 39.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T3
  38.9°
  Cảm giác như 40.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T3
  38.8°
  Cảm giác như 41°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   5 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T3
  39°
  Cảm giác như 41.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   5.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T3
  38.5°
  Cảm giác như 41°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   6.41 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T3
  37°
  Cảm giác như 39.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   6.52 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T3
  35.7°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   6.55 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T3
  32.5°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   6.23 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T3
  30.1°
  Cảm giác như 33.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T3
  29.7°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T3
  29.8°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  29.6°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  29.6°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  28.4°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  28.1°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  29°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  28.9°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  27.2°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  27.7°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Long Khánh - Đồng Nai trong 12h tới