Dự báo thời tiết Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai theo giờ

 • 10:00 am T7
  32.6°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T7
  33.2°
  Cảm giác như 34.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T7
  35.4°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   6.39 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T7
  35.6°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   6.26 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T7
  37.8°
  Cảm giác như 40.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   6 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  36.2°
  Cảm giác như 39.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   6.95 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  34.2°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   7.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  31°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   6.47 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   6.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T7
  29.3°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   6.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T7
  28.4°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  28.7°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  28.9°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am CN
  28°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am CN
  27.5°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  27.9°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  29.1°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  31.1°
  Cảm giác như 34.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am CN
  33.6°
  Cảm giác như 35.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  35.8°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  37°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  38.2°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  38.5°
  Cảm giác như 40.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   5.21 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm CN
  39°
  Cảm giác như 40.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   5.52 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm CN
  39°
  Cảm giác như 39.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   5.69 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm CN
  37.1°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   6.2 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm CN
  35.9°
  Cảm giác như 36.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   6.92 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm CN
  32.5°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   6.52 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm CN
  30.7°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   6.01 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm CN
  29.5°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.91 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm CN
  29.6°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  28.1°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  28.5°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  28.6°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  27.6°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  27.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  27.5°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  27.4°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  27.8°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  29.5°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  31.9°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  33°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Xuân Lộc - Đồng Nai trong 12h tới