Dự báo thời tiết Huyện Trảng Bom - Đồng Nai theo giờ

 • 8:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 35.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   5.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  29.7°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  28.5°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  29.9°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  31.1°
  Cảm giác như 34.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  32.9°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  35.4°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  36.6°
  Cảm giác như 39.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  38.7°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T6
  40°
  Cảm giác như 41.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T6
  39.1°
  Cảm giác như 42.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   6.69 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T6
  38.5°
  Cảm giác như 41.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   7.71 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T6
  36°
  Cảm giác như 40.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   7.5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T6
  34.9°
  Cảm giác như 37.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   7.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T6
  31°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   7.03 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T6
  29.6°
  Cảm giác như 32.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T6
  29.8°
  Cảm giác như 33°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T6
  28.6°
  Cảm giác như 31.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T6
  28.6°
  Cảm giác như 31.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T6
  28.2°
  Cảm giác như 31.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T7
  28.1°
  Cảm giác như 31.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  28.7°
  Cảm giác như 31.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  28.7°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  27.9°
  Cảm giác như 29.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  27.6°
  Cảm giác như 29.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  27.9°
  Cảm giác như 29.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  29.7°
  Cảm giác như 32.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  31.5°
  Cảm giác như 34.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T7
  33.4°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T7
  35°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T7
  37.8°
  Cảm giác như 39.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T7
  38°
  Cảm giác như 40.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T7
  39°
  Cảm giác như 40.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.67 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T7
  37.9°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   5.77 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T7
  37.3°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T7
  36°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   6.07 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 37.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   6.27 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T7
  32.4°
  Cảm giác như 34.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   6.09 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T7
  30.6°
  Cảm giác như 33.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   6.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Trảng Bom - Đồng Nai trong 12h tới