Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai theo giờ

 • 7:00 pm T3
  31.1°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T3
  31.6°
  Cảm giác như 34.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T3
  31.5°
  Cảm giác như 34.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  30.7°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  31°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  29.9°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  28.6°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  28.9°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  27.9°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  29.7°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  32.4°
  Cảm giác như 37.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  34.2°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  36.4°
  Cảm giác như 41.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T4
  39°
  Cảm giác như 43.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  39°
  Cảm giác như 44.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   5.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T4
  38.3°
  Cảm giác như 44.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   6.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T4
  40.1°
  Cảm giác như 44.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   5.96 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T4
  39.2°
  Cảm giác như 43.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   7.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T4
  37.7°
  Cảm giác như 41.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   8.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T4
  34°
  Cảm giác như 38.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   8.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T4
  32.9°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   6.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T4
  30.7°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   6.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 33.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 33.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  29.7°
  Cảm giác như 33.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 33.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  28.1°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 32.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T5
  28.1°
  Cảm giác như 32.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T5
  30.2°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  31.5°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  33.5°
  Cảm giác như 40.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  35.7°
  Cảm giác như 42°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  37.5°
  Cảm giác như 42.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  38.8°
  Cảm giác như 42.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T5
  39.3°
  Cảm giác như 43.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   5.32 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  39.8°
  Cảm giác như 43.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   6.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T5
  39.9°
  Cảm giác như 43°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   6.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  37.8°
  Cảm giác như 42°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   7.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T5
  35.4°
  Cảm giác như 40.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   7.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  33.2°
  Cảm giác như 37.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   6.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai trong 12h tới