Dự báo thời tiết Biên Hòa - Đồng Nai theo giờ

 • 7:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  30.2°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  30.4°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  29.9°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  29.2°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 29.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  27.5°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 34.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  33.1°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  35.2°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  37°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T5
  36.1°
  Cảm giác như 39.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T5
  36.4°
  Cảm giác như 38.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T5
  35.9°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.42 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  35.5°
  Cảm giác như 38.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T5
  36.5°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T5
  36°
  Cảm giác như 38.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T5
  30.2°
  Cảm giác như 33.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 32.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 32.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 33°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 31.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 31.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  28.5°
  Cảm giác như 31.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 30.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 30.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 29.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 29.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  29.6°
  Cảm giác như 32.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  31.1°
  Cảm giác như 34.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  33.1°
  Cảm giác như 36.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  35.2°
  Cảm giác như 38.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  37.3°
  Cảm giác như 39.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T6
  39°
  Cảm giác như 40.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T6
  39.9°
  Cảm giác như 41.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   5.47 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T6
  39.5°
  Cảm giác như 41.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   6.59 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T6
  38.3°
  Cảm giác như 41.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   7.55 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T6
  36.7°
  Cảm giác như 39.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   7.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 37.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   7.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T6
  31.4°
  Cảm giác như 35.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   6.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Biên Hòa - Đồng Nai trong 12h tới