Dự báo thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên theo giờ

 • 9:00 pm T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 10:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 25.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 11:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 25.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 12:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 25.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 1:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 25.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 2:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 3:00 am T6
  24.7°
  Cảm giác như 24.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 4:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 23.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 5:00 am T6
  22.1°
  Cảm giác như 22.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 6:00 am T6
  22.3°
  Cảm giác như 22.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 7:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 8:00 am T6
  29.2°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 9:00 am T6
  33.8°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 10:00 am T6
  35.1°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 11:00 am T6
  37.9°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 12:00 pm T6
  39°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 1:00 pm T6
  37.2°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 2:00 pm T6
  36.6°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 3:00 pm T6
  33.2°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 4:00 pm T6
  28.9°
  Cảm giác như 29.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T6
  28°
  Cảm giác như 29.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 pm T6
  25.9°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 8:00 pm T6
  24.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 9:00 pm T6
  24.2°
  Cảm giác như 24.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 10:00 pm T6
  24.8°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 pm T6
  24.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 am T7
  23.5°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 am T7
  23.9°
  Cảm giác như 24°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 am T7
  22.2°
  Cảm giác như 22.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.17 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 am T7
  21.3°
  Cảm giác như 21.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 am T7
  22.1°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.11 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 am T7
  21.7°
  Cảm giác như 21°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 am T7
  21°
  Cảm giác như 22.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 am T7
  24.7°
  Cảm giác như 24.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 8:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 29.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 9:00 am T7
  31.9°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 am T7
  34.9°
  Cảm giác như 34.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 11:00 am T7
  36.8°
  Cảm giác như 36.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 12:00 pm T7
  37.7°
  Cảm giác như 37.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 1:00 pm T7
  40°
  Cảm giác như 38.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 2:00 pm T7
  34.8°
  Cảm giác như 34.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T7
  31.2°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   0.16 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T7
  33.4°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   0.09 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 5:00 pm T7
  33.4°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 6:00 pm T7
  30.1°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 7:00 pm T7
  27.3°
  Cảm giác như 28.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 8:00 pm T7
  27.7°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tuần Giáo - Điện Biên trong 12h tới