Dự báo thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

19%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/20°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/19°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%