Dự báo thời tiết Huyện Tủa Chùa - Điện Biên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
3.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
2.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
2.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
2.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
1.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
2.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
2.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
1.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
0.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%