Dự báo thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/27°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

23%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

21%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

23%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
1.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

22%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

18%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

17%