Dự báo thời tiết Huyện Mường Chà - Điện Biên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

19%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

24%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%