Dự báo thời tiết Huyện Mường Ảng - Điện Biên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

29%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

22%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

15%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

22%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/30°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

25%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%