Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên theo giờ

 • 8:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 27.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 9:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 27.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 10:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   0.43 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 11:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 12:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 1:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 24.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 25.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   0.22 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 3:00 am T5
  23.6°
  Cảm giác như 22.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 4:00 am T5
  23.9°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 5:00 am T5
  23.2°
  Cảm giác như 23.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 6:00 am T5
  23.4°
  Cảm giác như 23.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 7:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 8:00 am T5
  30.5°
  Cảm giác như 29.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 9:00 am T5
  34.1°
  Cảm giác như 33.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 10:00 am T5
  36.7°
  Cảm giác như 35.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 11:00 am T5
  39°
  Cảm giác như 37.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 12:00 pm T5
  39.7°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   19%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 1:00 pm T5
  40.6°
  Cảm giác như 38.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   17%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   9 °
 • 2:00 pm T5
  38.8°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   18%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   9 °
 • 3:00 pm T5
  38.5°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 4:00 pm T5
  37.3°
  Cảm giác như 35.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   9 °
 • 5:00 pm T5
  35.4°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 6:00 pm T5
  33.7°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 7:00 pm T5
  31.9°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 8:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 29°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   0.2 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 9:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 27.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 10:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 11:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 12:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 1:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 27.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 3:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 25.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 4:00 am T6
  24.9°
  Cảm giác như 24.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 5:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 23.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 6:00 am T6
  23.1°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 7:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 8:00 am T6
  30.6°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 9:00 am T6
  34.5°
  Cảm giác như 33.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 10:00 am T6
  36.9°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 11:00 am T6
  38.6°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 12:00 pm T6
  40.4°
  Cảm giác như 38.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   18%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 1:00 pm T6
  38.9°
  Cảm giác như 37.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 2:00 pm T6
  37.4°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 3:00 pm T6
  37°
  Cảm giác như 34.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 4:00 pm T6
  32.4°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 5:00 pm T6
  34.3°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 6:00 pm T6
  32.2°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 7:00 pm T6
  28.5°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Điện Biên - Điện Biên trong 12h tới