Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên theo giờ

 • 6:00 pm T4
  28.6°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 7:00 pm T4
  28.2°
  Cảm giác như 28.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 8:00 pm T4
  28.4°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 9:00 pm T4
  28.8°
  Cảm giác như 28.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 10:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 11:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 12:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 25.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   0.46 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 1:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   0.49 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 2:00 am T5
  23.2°
  Cảm giác như 23.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 3:00 am T5
  23.5°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 4:00 am T5
  23.4°
  Cảm giác như 23.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 5:00 am T5
  22.1°
  Cảm giác như 22.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 6:00 am T5
  22.2°
  Cảm giác như 22.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 7:00 am T5
  24.2°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   0.29 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 8:00 am T5
  30.7°
  Cảm giác như 29.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 9:00 am T5
  33.8°
  Cảm giác như 33.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 10:00 am T5
  36.9°
  Cảm giác như 36.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 11:00 am T5
  38.5°
  Cảm giác như 37.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 12:00 pm T5
  39.8°
  Cảm giác như 38.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 1:00 pm T5
  40°
  Cảm giác như 39.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   18%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 pm T5
  38.4°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   19%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 3:00 pm T5
  35.3°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 4:00 pm T5
  39.6°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   17%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   9 °
 • 5:00 pm T5
  38°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   19%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   9 °
 • 6:00 pm T5
  34°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 7:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 28.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 8:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 28.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 9:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 10:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 27.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 11:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 27.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 12:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 1:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 3:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 4:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 5:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 25.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 6:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 7:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 8:00 am T6
  32.1°
  Cảm giác như 31.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 9:00 am T6
  35.4°
  Cảm giác như 34.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 10:00 am T6
  37.6°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 11:00 am T6
  38.3°
  Cảm giác như 37.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 12:00 pm T6
  40.3°
  Cảm giác như 39.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   19%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 1:00 pm T6
  37.7°
  Cảm giác như 36.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 2:00 pm T6
  34.7°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 3:00 pm T6
  36.1°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 4:00 pm T6
  34.2°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 5:00 pm T6
  34.7°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên trong 12h tới