Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

27%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

24%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

20%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

20%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

22%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
1.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

20%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

26%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%