Dự báo thời tiết Huyện Đắk Song - Đắk Nông 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%