Dự báo thời tiết Huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%