Dự báo thời tiết Huyện Đắk Mil - Đắk Nông 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
1.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%