Dự báo thời tiết Huyện Đăk Glong - Đắk Nông theo giờ

 • 6:00 pm T4
  29.2°
  Cảm giác như 29.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 pm T4
  29.2°
  Cảm giác như 29.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 8:00 pm T4
  28.4°
  Cảm giác như 30°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 28.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T4
  24.4°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T5
  22.8°
  Cảm giác như 23.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 22°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T5
  22.1°
  Cảm giác như 23°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T5
  22.2°
  Cảm giác như 22.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T5
  22.6°
  Cảm giác như 22.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.08 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T5
  22.8°
  Cảm giác như 23.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 29.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T5
  30.3°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T5
  32.6°
  Cảm giác như 34.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T5
  35.7°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T5
  36.9°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T5
  37.1°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T5
  38.3°
  Cảm giác như 38.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 3:00 pm T5
  38.8°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 4:00 pm T5
  34.3°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 pm T5
  31.6°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T5
  28.9°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 28.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T5
  25.1°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 25.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 25.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T6
  24.8°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T6
  24.9°
  Cảm giác như 24.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 24.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T6
  23.5°
  Cảm giác như 23.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T6
  22.7°
  Cảm giác như 23.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.12 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T6
  23.3°
  Cảm giác như 23.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T6
  29.9°
  Cảm giác như 30.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T6
  33°
  Cảm giác như 33.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T6
  34.3°
  Cảm giác như 35.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T6
  36.5°
  Cảm giác như 38.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T6
  37.6°
  Cảm giác như 38.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T6
  37.7°
  Cảm giác như 38.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T6
  33°
  Cảm giác như 34.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 34.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T6
  33.4°
  Cảm giác như 34.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T6
  24.4°
  Cảm giác như 24°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Đăk Glong - Đắk Nông trong 12h tới