Dự báo thời tiết Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk theo giờ

 • 9:00 pm T3
  25.3°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T3
  25.4°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T3
  25.7°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 25.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T4
  24.1°
  Cảm giác như 24.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T4
  23.7°
  Cảm giác như 23.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T4
  23.1°
  Cảm giác như 23.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T4
  22.2°
  Cảm giác như 23.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T4
  22.1°
  Cảm giác như 23.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 28.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T4
  31.7°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   0.46 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T4
  34.3°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T4
  36.5°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T4
  39°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T4
  40°
  Cảm giác như 40.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T4
  41°
  Cảm giác như 40.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T4
  39.3°
  Cảm giác như 39.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T4
  37.1°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T4
  36.1°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T4
  33°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T4
  28.7°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 28.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 28.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T4
  25.6°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T5
  24.4°
  Cảm giác như 24.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T5
  23.8°
  Cảm giác như 24.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T5
  23.4°
  Cảm giác như 23.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T5
  23.6°
  Cảm giác như 23.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T5
  23.9°
  Cảm giác như 23.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 23.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 24.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.16 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T5
  29.7°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T5
  33°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T5
  35.3°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T5
  37.6°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T5
  38.3°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T5
  39.1°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T5
  40.7°
  Cảm giác như 39.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T5
  39.8°
  Cảm giác như 38.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 4:00 pm T5
  36.7°
  Cảm giác như 36.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 pm T5
  32.2°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 pm T5
  31.8°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 7:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 30.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   0.3 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 8:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk trong 12h tới