Dự báo thời tiết Huyện Krông Năng - Đắk Lắk theo giờ

 • 9:00 am T7
  34.8°
  Cảm giác như 36.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T7
  35.9°
  Cảm giác như 36.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T7
  36°
  Cảm giác như 36.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T7
  36.1°
  Cảm giác như 37.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T7
  36.1°
  Cảm giác như 37.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T7
  35.8°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm T7
  33.2°
  Cảm giác như 33.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T7
  27.1°
  Cảm giác như 28.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T7
  26.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T7
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm T7
  25°
  Cảm giác như 25.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T7
  24.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T7
  23.4°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am CN
  23.1°
  Cảm giác như 23.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am CN
  22.5°
  Cảm giác như 23.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am CN
  22.1°
  Cảm giác như 23.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am CN
  22.7°
  Cảm giác như 22.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am CN
  22.7°
  Cảm giác như 22.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.2 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am CN
  22.5°
  Cảm giác như 22.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.05 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am CN
  22°
  Cảm giác như 23.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am CN
  29.9°
  Cảm giác như 30.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am CN
  32.3°
  Cảm giác như 33.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  34.1°
  Cảm giác như 36.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  36.4°
  Cảm giác như 38.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm CN
  37.6°
  Cảm giác như 39.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm CN
  37.1°
  Cảm giác như 38.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm CN
  37.1°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm CN
  38°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm CN
  35.1°
  Cảm giác như 36.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm CN
  30°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm CN
  27.1°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm CN
  27°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm CN
  26.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm CN
  25.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm CN
  24.3°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T2
  24.9°
  Cảm giác như 24.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T2
  23.5°
  Cảm giác như 24.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T2
  23.5°
  Cảm giác như 24°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T2
  23.8°
  Cảm giác như 23.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.08 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T2
  22.7°
  Cảm giác như 23.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T2
  22.8°
  Cảm giác như 23.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T2
  23.1°
  Cảm giác như 23.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.21 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T2
  29.1°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Krông Năng - Đắk Lắk trong 12h tới