Dự báo thời tiết Huyện Krông Năng - Đắk Lắk 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%