Dự báo thời tiết Quận Sơn Trà - Đà Nẵng theo giờ

 • 7:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 33.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T2
  28.7°
  Cảm giác như 32.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T2
  29.2°
  Cảm giác như 33.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T2
  29.2°
  Cảm giác như 34.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T2
  30.4°
  Cảm giác như 34.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   7.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T2
  29.6°
  Cảm giác như 34.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   7.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T2
  30.4°
  Cảm giác như 34.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   7.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T2
  29.4°
  Cảm giác như 34.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   6.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T2
  29.1°
  Cảm giác như 33.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T2
  29.1°
  Cảm giác như 33.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T2
  28.3°
  Cảm giác như 31.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   5.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T2
  26.5°
  Cảm giác như 27.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T2
  26.3°
  Cảm giác như 27.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T2
  27°
  Cảm giác như 26.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T2
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T3
  26.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T3
  26.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T3
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T3
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T3
  26.6°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T3
  28.7°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T3
  30.3°
  Cảm giác như 33.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.48 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T3
  31.8°
  Cảm giác như 35.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T3
  32.6°
  Cảm giác như 36.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T3
  31.7°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.66 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T3
  32°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T3
  29.4°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T3
  29.3°
  Cảm giác như 34.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   5.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T3
  29.1°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T3
  29.4°
  Cảm giác như 33.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T3
  29.7°
  Cảm giác như 33.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T3
  27.7°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T3
  26.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T3
  26.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T3
  26.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  27.2°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  27.7°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  27.9°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  27.8°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  27.7°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  27.6°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  27.1°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Quận Sơn Trà - Đà Nẵng trong 12h tới