Dự báo thời tiết Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%