Dự báo thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng theo giờ

 • 10:00 am T7
  33.4°
  Cảm giác như 40.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.32 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 am T7
  34°
  Cảm giác như 39.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   6.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 38.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   7.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T7
  31.3°
  Cảm giác như 37.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   8.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T7
  30.1°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   9.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T7
  29.7°
  Cảm giác như 33.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   7.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 33.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 32.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  27.4°
  Cảm giác như 27.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T7
  26.7°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T7
  26.6°
  Cảm giác như 27.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T7
  26°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  26.8°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  25.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am CN
  25.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am CN
  29°
  Cảm giác như 31.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am CN
  30.4°
  Cảm giác như 33.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  31°
  Cảm giác như 35.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am CN
  32.9°
  Cảm giác như 36.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am CN
  32.5°
  Cảm giác như 37.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm CN
  32.1°
  Cảm giác như 38°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm CN
  31°
  Cảm giác như 35.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   7.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm CN
  29.3°
  Cảm giác như 34.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  28.5°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm CN
  28.2°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm CN
  27.5°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm CN
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  27.3°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm CN
  27.1°
  Cảm giác như 29.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm CN
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm CN
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  28.8°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  29.5°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  30.9°
  Cảm giác như 35.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng trong 12h tới