Dự báo thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%