Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng theo giờ

 • 7:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 31.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 25.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 25.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 25.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 25.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 26°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 26.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 32°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  30.3°
  Cảm giác như 33.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  31.9°
  Cảm giác như 34.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  31.9°
  Cảm giác như 35.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  31.5°
  Cảm giác như 35.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   7.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  30.3°
  Cảm giác như 34.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   8.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  29.6°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   8.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 33.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   7.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  29.2°
  Cảm giác như 34°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  28.5°
  Cảm giác như 32.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   6.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T6
  26.1°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T6
  26.8°
  Cảm giác như 27.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T6
  26.9°
  Cảm giác như 27.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T6
  26.5°
  Cảm giác như 27.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T6
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T7
  25.4°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T7
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T7
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 26.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  25.4°
  Cảm giác như 26°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 31°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  29.3°
  Cảm giác như 32°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T7
  30.2°
  Cảm giác như 34.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T7
  31°
  Cảm giác như 35.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  31.5°
  Cảm giác như 36.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  31.9°
  Cảm giác như 36.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  29.2°
  Cảm giác như 34.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  29.9°
  Cảm giác như 34.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   6.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 33.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  27.3°
  Cảm giác như 30°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 29.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng trong 12h tới