Dự báo thời tiết Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/10°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/10°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/13°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/10°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

9°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/9°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/12°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/16°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%