Dự báo thời tiết Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/7°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/9°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

7°/10°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/11°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/18°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%