Dự báo thời tiết Huyện Thạch An - Cao Bằng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
1.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
1.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
1.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%