Dự báo thời tiết Huyện Hoà An - Cao Bằng 20 ngày tới

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

1.99 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

2.35 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

1.72 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

2 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

1.96 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.14 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.67 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.04 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.25 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

1.86 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

1.38 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

1.44 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.03 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.35 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

1.92 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.52 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.14 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.46 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.95 m/s

Gió

86%

Độ ẩm