Dự báo thời tiết Huyện Hoà An - Cao Bằng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/11°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

8°/7°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/8°

áp suất
Áp suất

1026 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

9°/7°

Nhiệt độ
Sáng/tối

7°/8°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

7°/7°

Nhiệt độ
Sáng/tối

7°/7°

áp suất
Áp suất

1028 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

9°/7°

Nhiệt độ
Sáng/tối

6°/8°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

9°/8°

Nhiệt độ
Sáng/tối

7°/9°

áp suất
Áp suất

1026 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/10°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/13°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%