Dự báo thời tiết Huyện Hà Quảng - Cao Bằng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/11°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

9°/8°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/9°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/10°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/12°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/8°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/9°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

8°/7°

Nhiệt độ
Sáng/tối

7°/8°

áp suất
Áp suất

1027 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

7°/10°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%