Dự báo thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng theo giờ

 • 11:00 am T7
  33.7°
  Cảm giác như 36.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T7
  33.6°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.46 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  34.6°
  Cảm giác như 37.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 37.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.09 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T7
  36.5°
  Cảm giác như 38.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   5 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T7
  36.8°
  Cảm giác như 38.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 37.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T7
  31.4°
  Cảm giác như 34.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T7
  29.6°
  Cảm giác như 31.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T7
  29.1°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T7
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T7
  25.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 25.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am CN
  25.7°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am CN
  24.7°
  Cảm giác như 24.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am CN
  23.4°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.14 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am CN
  23.9°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am CN
  23.6°
  Cảm giác như 24.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am CN
  24.6°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am CN
  24.2°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am CN
  24.8°
  Cảm giác như 26°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm CN
  27.1°
  Cảm giác như 29°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm CN
  29.2°
  Cảm giác như 33°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm CN
  30.1°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm CN
  31°
  Cảm giác như 33.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm CN
  28.8°
  Cảm giác như 30.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm CN
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm CN
  24.4°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm CN
  24.2°
  Cảm giác như 25.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm CN
  23.9°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm CN
  23°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm CN
  22.1°
  Cảm giác như 23°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T2
  23°
  Cảm giác như 23.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.06 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T2
  23°
  Cảm giác như 23.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T2
  23°
  Cảm giác như 23.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T2
  22.2°
  Cảm giác như 23.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T2
  22.9°
  Cảm giác như 23.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.43 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T2
  22.4°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T2
  22.7°
  Cảm giác như 23.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.06 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T2
  24°
  Cảm giác như 23.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T2
  23.8°
  Cảm giác như 24.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  24.3°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T2
  24°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hạ Lang - Cao Bằng trong 12h tới